Korn & frø

Webstech giver tryghed i dit korn- og frølager

Webstech er et enkelt, smart og robust system til fjernovervågning af korn og frøafgrøder, mens de er på lager.

Store lagre af korn og frø betyder betydelig risiko for tab på grund af varmeudvikling, råd- og skimmeldannelse. Ved at måle på ændringer i temperatur og fugtighed advarer Webstech brugeren og er et værktøj til at sikre en optimal kvalitet og lagerfasthed.

Webstech er velegnet til alle typer lagre som eksempelvis siloer, planlagre og haller.