Bygnings- overvågning

Webstech er værktøjet til et sundere indeklima

Webstech anvendes til at overvåge temperaturen og fugtigheden i boliger og bygninger.

Webstech er designet til at forudsige om betingelserne for dannelse af skimmelsvamp er til stede. Skimmelsvamp er sporer, der findes i vores normale omgivelser. Det er først, når kombinationen af temperatur og relativt fugtighed tillader at svampen gror fast, at det bliver et problem.

Skimmelsvamp påvirker økonomi og helbred

Skimmelsvamp kan ødelægge bygningsdele og give luftvejssygdomme hos beboerne. Enkelte skimmelsvampe er kræftfremkaldende.

Når en bolig er ramt af skimmelsvamp, er det ofte forbundet med store omkostninger både menneskeligt og økonomisk.

Med Wenstech sensorer får man et værktøj, der kan påvise om betingelserne for dannelse af skimmelsvamp er til stede, så man kan gribe ind inden svampen etablerer sig.

Webstech advarer om skimmelsvamp

UrbanSens sensor og basestation
Med Webstech går man ind og følger med i udviklingen af temperaturen og den relative fugtighed over en kortere eller længere periode og går ind og vurderer på mulige årsager - før skaden sker.

Webstech kan anvendes i alle former for bygninger, men har primært fundet anvendelse i lejligheder i den ældre boligmasse.