Korn, rapsfrø, rajgræs m.m.

Webstech giver tryghed i dit korn- og frølager

Webstech er et enkelt, smart og robust system til fjernovervågning af korn og frøafgrøder, mens de er på lager.

Store lagre af korn og frø betyder betydelig risiko for tab på grund af varmeudvikling, råd- og skimmeldannelse. Ved at måle på ændringer i temperatur og fugtighed advarer Webstech brugeren og er et værktøj til at sikre en optimal kvalitet og lagerfasthed.

Webstech er velegnet til alle typer lagre som eksempelvis siloer, planlagre og haller.

Webstech  er ideel til overvågning af, eksempelvis:

*   Brødhvede
*   Rug
*   MaltByg
*   Rapsfrø
*   Frø til planteavl

Spar ærgrelser og penge med Webstech

Sådan overvåger SensSeed dit korn 

Webstech er et præcist og brugervenligt system baseret på trådløse sensorer, der måler temperatur og relativ fugtighed via sensorspyd i lageret. Sensorerne sender oplysningerne til en baseenhed, der er koblet på internettet.

Har man ikke net adgang kan man vælge Webstech Local version, der kan tilgås uden brug af internet, med andre ord, trækker man data ud lokalt fra basestationen og over på sin Windows PC, hvor man stadig har mulighed for at følge sine afgrøder hvis der er pludselige udsving i temperatur og/eller luftfugtighed.

Fordelene i hverdagen er nem overvågning fra distancen uden unødige bekymringer og mulighed for at gribe ind, når der er behov for det.

Med systemet sikres stabile lagringsforhold – det giver en ensartet produktkvalitet, der kan dokumenteres overfor aftageren.

 

Spar 20-30 procent på korntørring

Systemet giver også mulighed for at tørre korn- og frølager efter det reelle behov. Det vil sige ingen over- eller undertørring – og intet unødigt værditab.

Webestech giver en betydelig reduktion i dit energiforbrug. Spar op til 30 procent af dine el-udgifter i forbindelse med tørring.

Investering i Webstech berettiger til tilskud fra el værkerne i kraft af energibesparende foranstaltninger.