Kompost, træflis eller træpiller

Webstech optimerer kompostering og sikrer kvaliteten af flis og træpiller

Webstech anvendes til trådløst at overvåge temperaturen og fugtigheden i forbindelse med kompostering af biomasse eller opbevaring af flis og træpiller

Effektiviteten af komposteringen hænger nøje sammen med temperaturen, og det er derfor vigtig at vide, hvordan den udvikler sig hen over tid. Det gøres enkelt og smart med Webstech systemet.

For træflis er det vigtigt, at afdampningen af vand sker under kontrollerede betingelser. Hvis det ikke sker, risikerer flisen at udvikle sig til kompost i stedet for brændsel i varmeværkerne.

For træpiller er der altid en risiko for selvopvarming - og i sidste ende selvantændelse. Med Webstech kan man på en enkelt og smart måde få en alarm på sms eller mail, hvis der opstår en uventet varmeudvikling.

 

 

Webstech overvåger kompostering, flis og træpiller

PutriSens principdiagram med sensorspyd og baseenhed
Webstech er et præcist og brugervenligt system baseret på trådløse sensorer, der måler temperatur og relativ fugtighed via sensorspyd i biomassen

Sensorerne sender oplysningerne til en baseenhed, der er koblet på internettet.

 

Har man ikke net adgang kan man vælge Webstech Local version, der kan tilgås uden brug af internet, med andre ord, trækker man data ud lokalt fra basestationen og over på sin Windows PC, hvor man stadig har mulighed for at følge sine afgrøder hvis der er pludselige udsving i temperatur og/eller luftfugtighed.

Fordelene i hverdagen er nem overvågning fra distancen uden unødige bekymringer og mulighed for at gribe ind, når der er behov for det.

Med systemet sikres stabile lagringsforhold – det giver en ensartet produktkvalitet, der kan dokumenteres overfor aftageren.