Kartofler, løg og andre rodfrugter

Webstech er trådløs overvågning af kartofler, løg og andre rodfrugter.

Webstech er et enkelt, smart og robust system til fjernovervågning af grøntsager som eksempelvis kartofler og løg, hvad enten de opbevares i marken under halm, i en overdækket kule, i løs- eller kasselagre.

Store lagre af eksempelvis kartofler og løg betyder risiko for tab på grund af varmeudvikling, råd- og skimmeldannelse eller frost. Ved at måle på ændringer i temperatur og fugtighed advarer Webstech brugeren og er et værktøj til at sikre en optimal kvalitet og lagerfasthed.

Webstech er ideel til overvågning af:

*   Kartofler
*   Løg
*   Gulerødder
*   Rødbeder
*   Sukkerroer

Undgå ubehagelige overraskelser med Webstech

Princippet i HortiSens-systemet 

Webstech er et pålideligt, præcist og brugervenligt system baseret på trådløse sensorer, der måler temperaturen og den relative fugtighed inde i selve lageret af rodfrugterne. Sensorerne sender oplysningerne til en baseenhed, der er koblet på internettet.

Har man ikke net adgang kan man vælge Webstech Local version, der kan tilgås uden brug af internet, med andre ord, trækker man data ud lokalt fra basestationen og over på sin Windows PC, hvor man stadig har mulighed for at følge sine afgrøder hvis der er pludselige udsving i temperatur og/eller luftfugtighed.

Med Webstech får man nem overvågning hvor man er og slipper for bekymringer og manuelle kontroller – og får mulighed for at gribe ind, når der er behov for det.

Fordelene i produktionen er sikre, stabile lagringsforhold, der giver en ensartet produktkvalitet, der kan dokumenteres overfor aftageren.

Webstech er en økonomisk sikring

Med Webstech kan du som bruger træffe de nødvendige foranstaltninger i god tid med henblik på at undgå unødige tab, sikre produkternes kvalitet og afsætte dem til bedst mulig salgspris.

I fx kartoffelproduktionen kan kartofler i kule bedre temperaturreguleres. Viden fra Webstech systemet er værktøjet, der giver viden til at få den højeste afregningspris.