Golfbaner, boldbaner eller vejtemperatur

Tidsbesparende overvågning af græsset eller trådløst glatførevarsel.

Webstech er et enkelt, smart og robust system til fjernovervågning af græsarealer, veje, pladser og arealer og viser temperatur og relativ fugtighed som grafer og grafik på mobil, pc og tablet.

Med Webstech kan man gennem vinteren overvåge og måle temperaturen ved jordoverfladen.  Temperaturen er afgørende for græssets vækst og kan derfor have stor betydning ved golf og fodboldbaner, men også veje og udendørsarealer kan overvåges og dermed bliver det lettere at vurdere om der er behov for saltning.

Med Webstech får man et brugervenligt system til overvågning og varsling af fx frost. Det betyder færre manuelle inspektioner og en mere skånsom brug af græsarealerne.

Mere præcision og mindre tid med Webstech

HerbaSens græsovervågning

Webstech er et trådløst sensorsystem, der består af sensorspyd. man placerer sensorerne på de arealer, man ønsker at overvåge. Sensorerne sender oplysninger til en baseenhed, der er koblet på internettet.

Med systemet kan man således gå på internettet og overvåge temperatur og relativ fugtighed, og eventuelt få tilsendt alarmer, når minimum eller maksimum temperaturer/relativ fugtighed nås.

Har man ikke net adgang kan man vælge Webstech Local version, der kan tilgås uden brug af internet, med andre ord, trækker man data ud lokalt fra basestationen og over på sin Windows PC, hvor man stadig har mulighed for at følge sine afgrøder hvis der er pludselige udsving i temperatur og/eller luftfugtighed.

Fordelene i hverdagen er nem overvågning fra distancen uden unødige inspektion og kontrol, og mulighed for at salte eller andre handlinger på de overvågede arealer.

Med systemet sikres bedre beskyttelse af græsdækket eller en pålidelig overvågning, der sikrer den rigtige saltning og muliggør en bedre tilrettelæggelse af arbejdsdagen. Samtidig får man en dokumentation for faktiske temperaturudsving og vejrforhold.