Vejovervågning

Trådløs glatførevarsel med Webstech

Med Webstech kan man fjernovervåge veje, pladser og arealer og få glatførevarsel på mobil, pc og tablet. Webstech måler temperaturen kontinuertlig med korte intervaller.

Med Webstech kan man gennem vinteren overvåge veje og udendørsarealer, og dermed bedre vurdere om der er behov for saltning.

Webstech er vågen hele døgnet

ViaSens glatførevarsel - hovedelementer
Webstech er et præcist og brugervenligt system baseret på trådløse sensorer, der måler temperatur via sensorspyd og bolde.

Fordelene i hverdagen er nem overvågning fra distancen uden unødige bekymringer og mulighed for at salte eller andre handlinger på de overvågede arealer.

Med Webstech får man en pålidelig overvågning, der sikrer den rigtige saltning og muliggør en bedre tilrettelæggelse af arbejdsdagen. Samtidig får man en dokumentation for faktiske temperaturudsving og vejrforhold.