Bistader

Mere honning og sundere bier med Webstech

Med Webstech kan man fjernovervåge sine bistader og få viden om temperaturen i stadet. Webstech måler temperaturen kontinuerlig med korte intervaller.

Temperaturudviklingen i bistadet hænger nøje sammen med biernes produktion af honning. Hvis bierne kan leve mere uforstyrret giver det sundere bier, øget honningproduktion - samt ikke mindst, mindre arbejde til biavleren.

Sammenhængen mellem produktivitet, temperatur samt det at kunne lade bierne arbejde uforstyrret, bliver muligt med  Webstech.

Enkelt og anvendeligt værktøj

ApisSens sensorspyd og basestation 

Webstech er et præcist og brugervenligt system baseret på trådløse sensorer, der måler temperaturen via sensorspyd i bistadet.

Sensorerne sender oplysningerne til en baseenhed, der er koblet på internettet.

 

Har man ikke net adgang kan man vælge Webstech Local version, der kan tilgås uden brug af internet, med andre ord, trækker man data ud lokalt fra basestationen og over på sin Windows PC, hvor man stadig har mulighed for at følge sine afgrøder hvis der er pludselige udsving i temperatur og/eller luftfugtighed.

Fordelene i hverdagen er nem overvågning fra distancen uden unødige bekymringer og mulighed for at gribe ind, når der er behov for det.

Med Webstech kan man sikre bierne mere arbejdsro, mere viden om biernes foderstand og som resultat sunde bier og en større honningproduktion.

Webstech giver målbare fordele

Mere honning. Med temperaturovervågningen undgår man at skille stadet ad for at holde øje med aktiviteten. Forsøg viser, at produktionen her kan øges med 20-25%.

Tidsbesparelser. Når den manuelle kontrol kan undgås, kan man spare op til 80% af den tid, der normalt er nødvendig.

Sundere bier. Temperaturovervågning kan hæve sundheden hos bierne, fordi man undgår at åbne op til yngellejet ved lave udetemperaturer. Det giver mere stabil temperatur for de sårbare bier, som er i færd med at udvikle sig.

Reduktion af vintertab. Vintertabet blandt bifamilier ligger i gennemsnit på 11-12%. Dette tab kan sænkes fordi Webstech afslører lave temperaturer og dermed bistader med mangel på foder.